Treść ogłoszenia:

Konkurs na świadczenia zdrowotne

Status konkursu: w toku Rodzaj konkursu: procedury
Znak sprawy: 01/ŚZ/2018 Data ogłoszenia: 2018-10-12 godz: 12:41
Termin składania ofert: 2018-10-26 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2018-10-26 godz: 12:05
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Jeżowski
Szczegóły i linki do dokumentów:

Zarządzenie nr 34/2018

Ogłoszenie

SWKO

Wykaz ofert złożonych do konkorsu

Zawiadomienie o wynikach konkursu

Zaqłącznik nr 1 do Zawiadomienia


Wróć do listy ogłoszeń